Magdalena Svensson
Olseröds Konsthall, Olseröd "Sense & Sensuality" 14 april - 22 maj 2022

"Cirkelns rörelse har länge varit Magdalena Svenssons signum men på senare tid har hon rört sig mot andra former och gester. Nu sveper de transparenta färgerna fram i olika symmetriska tillstånd vilket ger betraktaren en visuell resa genom rummet. Hon arbetar i en tradition sprungen ur Color-field painting med namn som Mark Rothko och Morris Louis men här har MS rört sig vidare mot ett oerhört sinnligt och sensuellt skimmer som får hennes verk att nästan integreras med rummet, en absolut fysisk och psykiskt stark upplevelse."

Axel Mörner, Olseröds Konsthall