Magdalena Svensson
Soloexhibition, Galleri Ping-Pong, Malmö, February 8 - 29, 2020

"Polyfoni 5" groupshow, Galleri Thomas Wallner, Simris, June 13 to July 19, 2020

Malmö Open Studios, Malmö, september 4 and 5, 2020