print page

MAGDALENA SVENSSON

Född i Torshälla 1965, bor och är verksam i Malmö.
Born 1965 in Torshälla, lives and works in Malmö.

UTBILDNING / EDUCATION

SEPARATUTSTÄLLNINGAR / SOLO EXHBITION

UTSTÄLLNINGAR / EXHIBITIONS

UTSMYCKNING / PUBLIC WORKS

STIPENDIER / GRANTS

REPRESENTERAD / REPRESENTED